א ) התאימו בין עום הספר לבין מה עוכתוב על הכריכה של כל אחד מהספרים . a ) Match up each book title with a book cover : א . היא לא גרה פה , היא לא יודעת מה בסדר , ומה לא בסדר , היא לא יודעת איפה היא , היא מחפשת חברים וחברות , ואז , יום אחד ... כ . אנשים מהסרטים : תמיד כסדר עם כולם , תמיד יודעים הכול , אכל .... ג . בית הספר ליד בית הכנסת , ליד הסופרמרקט , ליד הבית של המורה ... כולם יודעים מי אתה , אבל יום אחד , איש ואישה ... ד . הרכה אוטובוסים וסופרמרקטים , הרכה אנשים ובתים , אבל יום אחד , ליד הקיוסק ... ה . הן לומדות . יחד ככיתה והולכות יחד לסרטים . הן יחד בשבת , ויחד בבית ספר , אבל יום אחד ... ו . אין שם בתים , אין שם אנשים , יש שם רק שמש ושמש ושמש , אבל , יום אחד ... ב ) כתבו מה כתוב על הכריכה של הספרים האלה : cnpn ( 1 b ) Write down what is written on the cover of each book : היסטורי ( 2 איש גדול בעיר קטנה ( 3 מוזאון ליד הים ( 4 יום הולדת יפה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית