טוב - טובה , גדול - גדולה , חדש - חדשה ... אבל : היסטורי - היסטורית ? יהודי - יהודית ? כן . ככה זה בעברית ! אמרו עוד שני שמות תואר המסתיימים בזכר יחיד :-ב םי םי Say 2 more adjectives that end in the masculine singular with :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית