השלימו את המשפטים עם שם התואר בצורה הנכונה Complete the sentences below with the adjectives in their correct form . . ( 1 אני מחפש ספר ו על ישראל . ( 2 אולי אתם יודעים איפה יש כיפות ( 3 ? בעיר העתיקה בירושלים יש בתים _ ו ( 4 _ _ את מחפשת עבודה ? כל יום יש בבית הספר מודעות על עבודה לתלמידים . ( 5 ליד הבית שלי יש מחאון של אומנות ( 6 רוחי וחנה מחפשות תמונות של חנוכיות . _ ( 7 היום יש בטלוויזיה חדשות ( 8 . _ יש פה אדמה , _ ויש פה הרבה גינות . _ ( 9 בימים אין טיולים . ( 10 זה סרט על אהבה של איש ואישה בעיר ( 11 מיכאל יודע הרבה על מקומות בישראל . O כל התלמידים הולכים בערב לקולנוע , יש עזם סרט ( 13 . אתן יודעות איפה יש דיסקים ע 1 ל מוזיקה ( 1 4 ? יריחו היא עיר ( 1 5 היום יום ההולדת שלי . כיום ההולדת שלי אני מחפש רק דברים , אז אני הולך לים : יש שם שמש , וכל החברים שלי שם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית