בירושלים יש מוזאון גדול - כזוזאון ישראל . זה מוזאון לאומנות ולאךכאולוגיה . במוזאון ישראל יש תמונות ועבודות אומנות מכל העולם . במוזאון יש גם אומנות יהודית : חמניות ומזוזות , טליתות , כיפות יפות מכל העולם ועוד ךבךים . אנשים מכל העולם באים למוזאון . נמוזאון ישראל יש מגילות עתיקות , מגילות ןם המלח . אלה מגילות בעברית עתיקה . ליד מוזאון ישראל , יש ספרייה גדולה - הספרייה הלאומית . בספרייה יש כל ספר חדש בישראל , והרבה ספרים מכל העולם . כספרייה הלאומית יש גם ספרים עתיקים בעברית . מורים ותלמידים מכל העולם עובדים ולומדים בספרייה הלאומית . הם קוראים ספרים כספרייה וכותבים שם עבודות . a ) Answer the following questions : ~ T א ) ענו על העואלות . ( 1 איפה המוזאון ? ( 2 זה מוזאון גדול ? ( 3 מה יש במוזאון ? ( 4 איפה הספרייה ? ( 5 מה יש בספרייה ? ( 6 מי עובד ולומד בספרייה ? ב ) כתבו על מוזאון או על ספרייה בעיר שלכם : run b ) Write about a museum or library in your town : יש במוזאון ובספרייה , ומי בא לשם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית