בתרו בהשלמה הלא נכונה לכל משפט והקיפו אותה בעיגול Choose the incorrect answer for each sentence and circle it . . ( 1 אבי ומיכאל הולכים לטיול / לבית הספר / לילה / ליעל / ( 2 מה אתם לומדים ? שם / עכשיו / היום / עם ( 3 / זאת המורה אומנות / לאנגלית / מיכל / שלי / ( 4 בכיתה יש תלמידים , אבל אין תלמידות / מורה / ספרים / כולם ( 5 / אני כותב מכתב בעברית / החברים / לדניאלה / לאבא ולאימא / ( 6 אין מקום באוטובוס / בחדר / בעיה / בכיתה /  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית