אתם לומדים בבית הספר בשדה בוקר . כתבו מה אתם עושים היום בכל מקום ixunmun You are students at the Sde Boker school . Tell what you do in each place today . . בפעלים האלה : Use the following verbs :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית