אמרו מה עושה בן גוריון בכל תמונה . Describe what Ben Gurion is doing in each picture .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית