לאה גולדברג עשר פעמים ואולי עשרים ^ בןתי במקום הזה בשלום . T ; אבל מי r שהיום אעבור במקום הזה בשלום . תברו את התפילה של האיש או עול האישה בשיר . . רו ^ סק Write the prayer of the man or the women in the  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית