כתבו את העזאלה המתאימה : Fill in the correct question : זאת המורה להיסטוריה . זאת טלית . ( 1 זאת חנה כוהן . ( 2 זה מכתב מהרבי . ( 3 זאת ילדה מכיתה ט ( 4 . ' אלה מים מהכינרת . ( 5 זה פרופסור תמיר . ( 6 אלה התלמידים ככיתה ט ( 7 . ' זאת האדמה של הנגב . ( 8 זה הים של תל אביב . ( 9 אלה בתים . זה לא מוזאון . ( 10 אלה עמוס ורותי , החברים שלי . ( 11 זאת העבודה באומנות של רחל . ( 12 זה המוכר בקיוסק . ( 13 זה איש ולא אישה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית