לפניכם דברים שאנשים אומרים . מה אתם יודעים על האנשים האלה לפי דבריהם ? בחרו במשפט המתאים . Choose the correct sentence . Read what each person says . What do you know about these people from what they say ? ( 1 יואב : "זה קיבוץ . אלה הבתים של החברים בקיבוץ . זה בית הספר , וזה בית הכנסת " . א . יואב כטיול . ב . יואב לומד מוזיקה . ג . יואב עובד בקיוסק . ( 2 לינה : "זאת כיתה ת . ' זה תדר המורים . אלה התלמידים של כיתות ח ' וט " . ' א . רינה הולכת ליד הכינרת . ב . רינה עובדת בתאטרון . ג . רינה מורה בבית הספר . ( 3 חלומית : "זה שופר מגרמניה . אלה מזוזות מהולנד . זאת חנוכייה מפורטוגל " .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית