זה ספר . זאת מחברת . אלה ספרים , ואלה מחברות . אלה ??? כן . ככה זה בעברית . אלה עלים בישראל : תל אביב , חיפה , באו שבע , אילת , קריית שמונה , נתניה . אלה קיבוצים בישראל : דגניה , אפיקים , נירים , נען . אלה מושבים בישראל : בית זית , אןךת , גילת . אמרו משפטים כאשר המילים : זה או זאת . לפני כל שם של מקום or _ HKT before each place name in a sentence . . in'iy Use the word /)/ לב : עיר - נ . / קיבוץ - ז . / מושב - ז . Note that :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית