זאת תמונה של אתר באינטרנט . זה אתר של תלמידים לעברית : "עבריתון . " בעבריתון הילדים כותבים מכתבים בעברית וקוראים מכתבים בעברית . באתר יש הרבה תמונות של סמלים יהודיים . לפניכם תמונות . תלק מהתמונות הן של סמלים יהודיים . הסתכלו על כל תמונה וענו על ע 1 תי עזאלות בקע 1 ר לכל תמונה Look at the pictures and answer 2 questions about each picture : Some of the pictures on this page are Jewish symbols . : nn ( 1 זה ? ( 2 זה סמל יהודי ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית