מילים : ברי סרורוף , לחן : ברי סחרוף וחיים לרוז שלל צבעים מעל המים בוקר טוב לכם שמים יש יש יש יש משקפיים נעליים סימנים של השיניים יש יש יש יש אך אנחנו חולפים ךךןל כל מיני ךבןים אן אנחנו יוךעים חבילות של שוקולדים הזיכרון מתוק עדיין יש יש יש יש מי לבד ומי בירוד ? אין בנו שום פחד אין אין אין אין  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית