השלימו את המעזפטים בעזרת מילות היתס : Complete the sentences using the prepositions : ( 1 דויד וחנן כותבים עבודה הקיבוצים בנגב . ( 2 בשבת אני הולך אבא שלי בית הכנסת . ( 3 היום יש הרכה שיעורי בית . אני לומד גם כיתה וגם חדר שלי . ( 4 המוכר כותב מודעה הדיסקים של "משינה ( 5 . " איפה אתם עכשיו , גולן או נגב ? ( 6 דן עובד סופרמרקט עמוס ואבי . הם עובדים שם ערב . ( 7 מיכל וחנה הולכות קונצרט , ואני לומדת בית . ( 8 יוסי כותב נועם מכתבים . הוא כותב בית הספר ו הילדים כיתה . ( 9 דניאלה אמריקה . עכשיו היא עובדת ירושלים . ( 10 חדר של יורם יש הרבה ספרים אומנות . הוא לומד אומנות מוזאון תל אביב . ( 11 כיתה שלי יש ילדה אוסטרליה וילד אנגליה . ( 12 אני קורא ספר היהודים ברוסיה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית