התאימו בין שני המלקים של tPUDiynn וכתבו את המשפטים מחדש Match up the two parts of the sentences and write down the completed sentences . . ( 1 אתה לומד בבית הספר כקיבוץ , ( 2 המורה לאנגלית בבית הספר , ( 3 בכיתה יש הרבה מחשבים , ( 4 הילדים קוראים ספרים בעברית , ( 5 היום אנחנו לא לומדים , ( 6 הילדים בכיתה , ( 7 בחדר שלי יש דיסקים , אבל א ) היא לא עובדת היום . ב ) אתה לא עובד כקיבוץ . ג ) אנחנו הולכים לבית הספר . ד ) המורה לא בכיתה . ה ) אנחנו לא עובדים עם המחשבים . ו ) אין קומפקט דיסק . ז ) הם לא כותבים בעברית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית