א . שרה שרה - שיר רחוב אמרו עעור פעמים ומהר : עורה עורה עויר עומת , עויר עומת עוןה עוךה . Say ten times fast : ב . שיר שמח זלי גורביץ ' שרה T T שרה T T שיר שמח שיר שמח ?? T -שרה T T שרה T T כל T ימיה T V T שרה T T שרה T T  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית