יוסי לומד . מיכל לומדת . יוסי ודויד לומדים . מיכל ורינה לומדות . יוסי ומיכל ? — הם לומדים . מיכל לומדת ( נקבה , ( יוסי לומד ( זכר . ( מיכל ויוסי : זכר + נקבה = הם ? כן . ככה זה בעברית א ) אמרו משפטים דומים עם שמות אתרים ועם פעלים אחרים . . a ) Say similar sentences with different names and different verbs ב ) בחרו בצורה הנכונה של הפועל ואמרו את כל המעזפט . . b ) Select the correct form of the verb and say the whole sentence ( 1 רותי ודנה לסרט . ( 2 המורה והמורה ספר בעברית . ( 3 שרה , רבקה , רחל , לאה ודן כספרייה . ( 4 אימא ואבא אי-מיילים . ( 5 את ואבי עברית . ( 6 התלמידים והתלמידות כמחברת . ( 7 המורה והתלמיד _ בקפטריה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית