לפניכם תמונות של 2 כיתות . השוו בין שתי הכיתות . העותמע 1 ו במילים האלה : Look at the pictures . Compare the 2 classes . Use the following words :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית