אמרו וכתבו את המשפטים האלה ברבים . Say and write the following sentences in plural . היא לומדת היסטוריה . ( ין ^^^ וח . > י 60 וי'י ( ר . ( 1 את לומדת עברית . ( 2 היא כותבת במחברת . ( 3 את הולכת לקונצרט . ( 4 הוא עובד בקיוסק . ( 5 אני קורא ספר בעברית . ( 6 היא עובדת בקיבוץ . ( 7 איפה אתה לומד ? ( 8 מה את כותבת ? ( 9 אני הולך לבית הספר . ( 10 אתה קורא תנ " ך כערב . ( 11 אני כותב שיעורי בית כחדר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית