השלימו את שתי השיחות . השתמשו בשמות הגוף : Complete the 2 conversations . Use the following pronouns : / D ^ K / unjK / K'n / Kin / m / ri -W / JK אח \ . / הם / in / . 1 רונית : עמוס , שלום . עמוס : שלום רונית , איפה רונית : בתל אביב . עמוס : גם דינה ונועה בתל אביב ? רונית : לא , בירושלים . עמוס : ואברהם ויוסי ? רונית : גם בירושלים . עמוס . כולם בירושלים ? רונית : לא . לא בירושלים . כתל אביב . עמוס : להתראות ! א ) ענו לפי השיחה : נ a ) Answer based on the conversation : ? ' /  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית