כתבו מה אתם עושים היום , ומה אתם לא עושים . השתמשו בפעלים האלה : Write down what you are doing today , and what you are not doing . Use the following verbs :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית