השלימו את המשפטים בעזרת הפעלים האלה : Complete the sentences using the following verbs : ( 1 דניאל לבית ספר . ( 2 את מתמטיקה . ( 3 הילדה בכיתה ספר באנגלית . ( 4 אורי שיעורי בית כמחברת . ( 5 היום אין עבודה . חנה לא היום . ( 6 דויד ו בעברית על סרטים וקונצרטים . ( 7 רותי לסרט בקולנוע "חן ( 8 . " אבא שלי הוא המורה למחשבים . הוא בבית הספר שלי . ( 9 היום אין בית ספר . מי לים ? ( 10 נועה מכתבים לאימא ולאבא .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית