אמרו את השאלה לפי המילים בכתום . השתמשו :-ב ג , 7 ג / ה או : איפה Say the question based on the orange word . Use : לומדת בכיתה י . ' ^ NI ^ 'N 5 ) S > 'D 3 ' ? ( 1 י הולכת לעבודה . ( 2 את קוראת ( 3 היא עובדת ( 4 דני קורא ( 5 מיכל ( 6 יש היום קונצרט ( 7 בקיוסק אין כ ם . ( 8 קורא ספרים בעברית . ( 9 אנחנו עובדים DpDDip 2 q ( 10 דיסק . ( 11 רחל כותבת עכשיו . ( 1 2 היום לומד גמרא .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית