שאלו זה את זה : מה אתה לומד היום ? מה את לומדת היום ? nynriiyn Ask one another : במילים האלה : Use the following words :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית