הפכו מזכר לנקבה , או מנקבה לזכר Change from masculine to feminine or from feminine to masculine . . הילד קורא ספר בעברית . לי )^' י ק 1 10 'י ת V ~> 383 ~ > QO J nn ( 1 אתה כותב במחשב ? מה את ( 2 אתה לומד , אבל אתה לא כותב . את ( 3 מיכאל קורא אי-מיילים במחשב . תמר ( 4 אני לא כותב בספר . את ( 5 איפה דני לומד ? איפה דינה ( 6 עכשיו אתה קורא או כותב ? עכשיו את ( 7 מה הוא לומד פה ? מה היא  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית