אני ככיתה , אבל אני לא פה . יוסי לומד , תמר לומדת , עמוס לומד , רננה לומדת , אכל אני לא לומדת . בכיתה יש ספרים , אבל אני לא קוראת . בכיתה יש מחברת , אבל אני לא כותבת . היום אני לא אני ... מי אני ??? מה אני ??? איפה אני ??? נטע הילדה בתמונות היא לא נטע . אמרו וכתבו מה עושה הילדה בתמונות , ומה נטע לא עושה . and what Neta is not doing . The girl in the pictures is not Neta . Say and write down what the girl is doing in the pictures ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית