עוד על אור בירושלים יש הכול . ליד הכית שלי יש אוטובוסים , יש סופרמרקט ויש קיוסק . בחדר שלי יש תמונות של orcra מאמריקה , מאירופה ומישראל . אוצר מילים Glossary עם סיום היחידה התלמידים יהיו מסוגלים : לספר בעל פה ובכתב מה יש ומה אין במקומות שונים , כגון : הבית , החדר או שכונת המגורים ; לשאול ולהשיב על שאלות עם מילות השאלה : מי , מה ואיפה ; לשוחח ולהבין שיחה קצרה בטלפון לבירור מי נמצא איפה . relate orally and in writing what there is and what there is not in different places , such as : Upon completion of the unit , students will be able to : neighborhoods ; ז ask and respond to questions with the question words who , what , and where ; the home , the room , 0 participate in and understand a short telephone conversation about who is where . תוכן עניינים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית