עמוס בטיול . אתם מדברים עם עמוס בטלפון סלולרי ושואלים אותו שאלות . כתבו במקום הנכון את השאלות האלה : following questions in the correct space : Amos is on a trip . You are talking to Amos by cell phone and asking him questions . Write the - שלום עמוס . - שלום . - לא , אני לא בבית . - ? - כן , אני בטיול . - - - ליד הכינרת . - - - הילדים והמורה . - להתראות . - להתראות . המחיזו את השיחה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית