א ) קראו את המשפטים האלה ואמרו על איזה משפט הייתם אומרים : a ) Read the following sentences . Which sentences would make you say : \ iy ( 1 אין שיעורי בית . ( 2 יש טיול . ( 3 אין עבודה עכשיו . ( 4 יש שיעורי בית בהיסטוריה . ( 5 בכית הספר אין מחשבים ואין טלוויזיות . ( 6 היום יש קונצרט של "משינה " . ב ) אמרו שלושה משפטים שאחריהם תגידו : b ) Say 3 sentences that would make you say : !( V השתמשו במשפטים במילים : / IV אי \ Use in the sentences :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית