בקיבוץ שדה אליהו יש בתים וגינות . אין קיוסקים בשדה אליהו , אין סופרמרקטים ואין אוטובוסים . בשדה אליהו יש בית כנסת ויש גם בית ספר . בבית הספר בקיבוץ יש ילדים וילדות מקיבוצים ליד שדה אליהו . בקיבוץ יש יום עבודה לילדים . ביום העבודה אין ילדים בכיתות , ואין מורים בחדר המורים . א ) כתבו לפי הקטע : ( V או : a ) Fill in according to the paragraph : \ 'א : בשדה אליהו & ילדים וילדות . ( 1 בשדה אליהו קיוסק . ( 2 בשדה אליהו בית כנסת . ( 3 בשדה אליהו גינות . ( 4 בשדה אליהו אוטובוסים . ( 5 בשדה אליהו בית ספר . ( 6 בשדה אליהו סופרמרקט . ( 7 בשדה אליהו מורים . ( 8 בשדה אליהו יום עבודה . ( 9 בבית הספר כיתות . ( 10 כבית הספר חדר מורים . ( 11 כבית הספר קיוסק . ב ) כתבו על השכונה טזלכם או על העיר שלכם lumniyn b ) Write about your neighborhood or city . . במילים : / IV אי \ nriN Use the words : יכולים להתחיל כך : You can begin with the following :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית