מה יעז ומה אין בחדר של תמר ? כתבו מעופמים עם ( V או עם אי . ( העזתמעזו במילים האלה : Write sentences with ( V or \ 'K . Use the following words :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית