מילים : אהוד מנור ( ב רק אתה שמע כולי . רק אתה שמע כולי . כי אתה קיים , לב העולם לב חכם - T T מים עד ים לק אתה לק ' אתה T כי אתה אדם . מה האיעו בע \ יר אומר לאדם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית