כתבו על הספרים בבית שלכם : 6 : רח 0 ו ] nr > Write about the books in your יעו , ומה אין בבית ע \ לכם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית