השלימו כרצונכם את השיחה בין הנערה והנער לבין מוכר בחנות דיסקים Complete the conversation between the girl , the boy , and a salesman at the music store . . אבי : שלום , איפה יגבו דיסקים בעברית ? מוכר : פה . נועה : T יש פה דיסקים של משינה ? מוכר : לא , עכשיו אין פה דיסקים של משינה . אבי : יש דיסקים של ? מוכר : לא , עכשיו אין פה נועה : יש דיסקים של ? מוכר : לא , עכשיו אין פה אבי ונועה מה יש ? מוכר : עכשיו יש פה דיסקים של .. של ויש פה גם דיסקים של אבי ונועה : תודה . א ) המחיזו שיתה דומה על דיסקים מאמריקה , מאנגליה , מאוסטרליה , או מ a ) Act out a similar conversation about CDs from America , England , Australia or ... ... אפעזר להתחיל כך . You can begin with the following : יש תמונה של ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית