שירה : ע 1 לום עומרי . עומרי : ע \ ירה , איפה את ? ע 1 ירה : אני בקיבוץ . ואתה ? עומרי : אני בבית , בירושלים . את בבית הספר עכשיו ? שירה : לא . אני בבית של תמר . עומרי : ותמר ? שירה : היא בבית הספר . עומרי : ואיפה מיכאל T י * ? גם הוא בכית הספר ? שירה : לא , הוא לא בבית הספר . עומרי : איפה הוא ? שירה : הוא בגולן . היום יש טיול בגולן . עומרי : ואיפה רוני ואפרת T I V ואבי ויוסי ? שירה : כבית הספר . עומרי : ורו-תי ודניאל ? שירה : רותי בבית , ודניאל בגולן . עומרי : להתראות . שירה : להתראות , שלום . כתבו מי ואיפה לפי העזיתה . Fill in " who" and "where" based on the conversation .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית