גיזלומית כהן-אסיף לפ / ימים אני חושב שהלחמניות הן הילדות של הלחם והתפוזים הם הילדים של השמש . לפגמים אני חושב שהשלוליות הן הילדות של הים והשירים הם הילדים של החלום . כתבו עוד שורות בשיר . . רוו 06 ק Add lines to the אפעזר להתחיל כך : You can begin with these phrases :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית