א ) ענו על השאלות בעזרת המילים בסוגריים a ) Answer the questions using the words in parentheses . . בחדר יש ילדים ? לד' ) 1 ח ( . nnfc e' ~> vnz > p' ?< f | ' 1 c ~>? nz > 1 c < T ( 1 בכיתה יש ילדות ? ( 2 [ j ^ nm ) בבית הכנסת יש מחשבים ? ( DHDO ) ( 3 ' 1 ליד הגינה יש קיוסק ? (^' W DIO ) ( 4 כחדר של דני יש טלוויזיה ? ( 5 fllDbu ) בכית הספר יש ילדים מהמושבים ? ( ילדים [ w ^ y ^ n ( 6 ליד בית הספר יש גינה ? ( נ'ת . (/ 10 . P ( 7 ליד הבית של רחל יש בית ספר ? ( nj'M ב ) ענו על השאלות בעזרת המילים בסוגריים . . b ) Answer the questions using the words in parentheses ( 1 ליד הגינה יש קיוסק ? ( 2 בקיוסק יע 1 דיסקים ? ( 3 ליד בית הספר יש גינה ? ( 4 בקיוסק יש טלפון ? ( 5 בכיתה ז ' יש טיול לרמת הגולן ? ( 6 ליד הסופרמרקט יש בית כנסת ? ( 7 ליד ירושלים יש ים ? ( 8 כסופרמרקט יש תמונות ? ( 9 כטבךיה יש קיבוצים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית