יש שמות עצם כנקבה עם סיומות אחרות : There are feminine nouns with different endings :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית