שלום , שלום , שלום ! אני בבית הספר : יש מוךה , יש ספר - והכול בעברית ! כיף ! נטע סמנו את התשובה הנכונה . Circle the correct answer . איפה נטע ? ( 1 באוטובוס ( 2 בבית ( 3 בכיתה ( 4 בגינה כתבו כל מילה ברבים או ברבות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית