שלום . אני אור . אור ולא אור ! אני לא בקיבוץ ולא במושב . אני ילד , והכית שלי בירושלים . אני לא מורה . עכשיו אני בכיתה י ' כבית ספר בירושלים . ירושלים לא ליד הים . איפה ירושלים ? ירושלים ליד ירושלים ! אוצר מילים Glossary עניינים לעווניים משפט שמני בחיווי ובשאלה , בעזרת שמות הגוף : 0 . ... 3 1 JIC ? me w ... J 1 C וי )© י 0 ותלי ? מילות יחס : ... N .. . 7 $ מילות שאלה : 7 ) 9 ' / C , N עם סיום היחידה התלמידים יהיו מסוגלים : להציג את עצמם ככתב ובעל פה ולשאול אחרים על שמם , ועל מקום מגוריהם ; לתאר בעל פה וככתב מיקום של קיבוצים , מושכים וערים בישראל . introduce themselves in writing and orally , and ask others their names , and where they live ; Upon completion of the unit , students will be able to : describe orally and in writing the location of kibbutzim , moshavim , and cities in Israel . תוכן עניינים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית