אבות ישורון אני לה ואתה לי . אני לעלם והעלם לי . ארב ; יה קירת יש לעלם . ואחרי הרביעי גם אלהי . " אני לף ואתה לי " . מה אתם חושבים : מי ה " What do you think : ? "אתה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית