מורה ( זכר ) - מורה ( נקבה . ( ולד ( זכר ) - ילדה ( נקבה , ( מחברת - נקבה ולא זכר . בית - זכר ולא נקבה ? ככה זה בעברית כתבו עוד 3 עומות עצם שהם זכר , ושלושה שמות עצם שהם נקבה List 3 more masculine nouns and 3 more feminine nouns . .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית