תקנו את המשפטים לפי סעיף . 5 Correct the sentences based on section 5 . עמית מקיבוץ ליד חיפה . ( 1 מטולה ליד חיפה . ( 2 גם אוריאל וגם אביטל בקיבוץ . ( 3 יוני מרוסיה . ( 4 גם אשדוד וגם מטע ליד הים . ( 5 תהילה ועינב במושב ליד ירושלים . ( 6 אלכסנדר-סשה בירוחם . ( 7 קארין - ילדה באשדוד . ( 8 דויד - מורה ברחובות . ( 9 אמיר כמושב ליד אילת . ( 10 עמית ויוני בירושלים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית