שלום , אני ברק . 1 T T אני ממטולה . T : הכית שלי במטולה . מטולה ליד קך _ יית שמונה . שלום , אני אלכ 0 נדר 0- T שה . T אני מרוסיה . T : עכשיו הבית שלי בקריית שמונה . שלום , אני עמית . אני ממושב . הבית שלי במושב רמות , T ברמת T T הגולן . שלום , אני אוךיאל , אני מקיבוץ . הבית שלי כקיבוץ שדה אליהו . שלום , אני עומר , וגם אני מקיבוץ . הבית שלי בקיבוץ בית אלפא .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית