כתבו את השאלה , לפי המילים בכתום . Write the questions , based on the orange word . ( 1 המורה חנה עכשיו ו T T ( 2 נתניה ( 3 דנה בתל אביב . T T ( 4 ל כבית ספר i ( 5 ליד דני . ( 6 אני אבי . 7 ) הבית במושב T ליד רעננה : ( 8 . TT טבךיה ת . ( 9 הכית של שמואל ליד סי . f ( 10 עכשיו בכיתה . דניאל בבית . אני תמר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית