כתבו בבלונים את אתת השאלות : Write in the bubbles one of the questions : מ' את . הי או נ ' / אח . ל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית