שלום יומן עגלי , אני נטע . אני ילדה . T : אני בכיתה T : ט . ' עכשיו אני בכית הספר . הבית שלי בישראל ליד חיפה . להתראות , נטע אמרו : / / fJJ לא . // JJ ( 1 נטע ככיתה א . ' ( 2 נטע ילדה ולא ילד . ( 3 עכשיו נטע לא בבית הספר . ( 4 נטע עכשיו בבית . ( 5 הבית של נטע ליד חיפה . Say : / pj לא נכ / pj \ 1 לא LCI M Lei לא // j y  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית