אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בתמונות ובאיורים . this book . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their materials in רישום התמונות והאיורים נעשה על-פי סדר הופעתם בספר ומצוין בקיצורים : י – ימין ; ש- שמאל ; ע- עליון ; א – אמצעי ; ת – תחתון לדוגמה : 26 ע – עמ ' 26 תמונה עליונה 91 שע – עמ ' 91 תמונה שמאלית עליונה על הכריכה : פינגווין עם גוזל istockphoto . com / Keith Szafranski – קופי אורנג-אוטן אם וגור Evelyn Peyton istockphoto . com / - דגים בשונית האלמוגים istockphoto . com / EXTREME-PHOTOGRAPHER - תא זרע וביצית istockphoto . com / Stephen Sweet - עמ ' 4 מלמעלה למטה Broecke istockphoto . com / Peter ten ; istockphoto . com / Evelyn Peyton ; istockphoto . com / Chih-Hsien Hang ; istockphoto . com / Andriy Muzyka ; istockphoto . com / Jodi Matthews - פרק : 1 מבוא למדעי החיים istockphoto . com / Jodi Matthews - 5 6 מלמעלה למטה : עין ; istockphoto . com / Ganna Sums \ 'ka - אוזן ; istockphoto . com / ericsphotography...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית