בפרק זה נלמד ש ... תקשורת עם הסביבה היא אחד ממאפייני החיים . תקשורת עם הסביבה חיונית להישרדותם של יצורים חיים . תקשורת כוללת קליטת גירוי , עיבוד המידע במוח ותגובה לגירוי ( משוב . ( מערכת העצבים מאפשרת תקשורת בין איברים בתוך הגוף . המבנה של מערכת העצבים מותאם לתפקודה . העין והאוזן הן מאיברי החישה של האדם . מושגים שנכיר : ערוץ תקשורת איברי חישה מערכת העצבים , המרכזית וההיקפית תא עצב - נוירון סיב עצב דחף עצבי מבוא כיצד מוצא הצרצר את בת זוגו ? כיצד יודעות הלביאות לשתף פעולה בשעת הציד ? כיצד מודיעות הדבורים אחת לשנייה על מקומם של פרחים מלאי צוף ? כיצד מזהה כבשה בתוך העדר את הטלה שהיא המליטה ? וכיצד מצליחים אנחנו , בני האדם , לקיים מארג חברתי עשיר ומתוחכם ? כל אלה אפשריים בזכותם של תהליכי תקשורת בעולם החי . תקשורת היא אחד ממאפייני החיים של כל היצורים החיים . התקשורת בין היצורים החיים היא הדרך שבה הם מעבירים מידע זה לזה באמצעות מסרים ואותות שונים . כאשר מתקיימת תקשורת בין שני יצורים חיים , אחד מהם מעביר מסר לאחר . מעביר המסר הוא המשדר . מקבל המסר , הקולט את המידע , מגיב לו . התגובה היא משוב ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית