בפרק זה נלמד ש ... התא הוא יחידת המבנה והתפקוד הבסיסית של כל היצורים החיים . בתאים מתקיימים מאפייני החיים : התאים גדלים ומתפתחים , מתרבים , מקיימים תקשורת עם הסביבה ועוד . בגרעין התא נמצא החומר התורשתי , ( DNA ) המכיל את כל המידע על תכונות האורגניזם . יש מגוון גדול של תאים הנבדלים זה מזה בצורה ובתפקיד , וקיימת התאמה בין המבנה הייחודי של התא לבין תפקודו . תאי העצב מרכיבים את מערכת העצבים , ותפקידם להעביר מידע בגוף . תא מוצאו מתא : כל תא מקורו בתא קודם , שהתחלק לשני תאים בתהליך שנקרא חלוקת תא . תאי הרבייה הם תאי זרע , הנוצרים בגופו של האב , ותאי ביצה , הנוצרים בגופה של האם . מושגים שנכיר : גרעין התא חומר תורשתי ( DNA ) כרומוזומים תא עצב ( נוירון ) תא זרע תא ביצה מיטוזה מיוזה מבוא - התא כיחידת חיים בפרק הקודם למדתם על מאפייני החיים , המשותפים לכל היצורים על פני כדור–הארץ . בפרק זה נעסוק באחד המאפיינים של היצורים החיים - המבנה התאי . כאמור , כל היצורים החיים בנויים מתאים . יש יצורים שהם חד–תאיים , כלומר : בנויים מתא אחד בלבד , כגון חיידקים , אצות ופטריות מסוימות ( למשל שמרים , ( ויש יצורים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית